JOZEF KOSTKA
(1912–1996)

sochár, zakladateľ slovenského moderného sochárstva, prvý profesor figurálneho sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, národný umelec

V roku 1948–1949 stál pri založení Slovenskej národnej galérie a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vychoval generácie významných slovenských sochárov, ku Kostkovej sochárskej škole sa hlásili jeho žiaci Jozef Jankovič, Juraj Meliš, Peter Roller, Marian Huba a mnohí ďalší.

Bol tvorcom pamätníkov v povojnovom období oslavujúcich víťazstvo nad fašizmom – pomník Víťazstva v Bratislave (1945–1949) a Pomník Slovenského národného povstania v Partizánskom (1946–1950), ktoré sa radia svojím významom k vrcholným dielam monumentálnej tvorby na Slovensku.

V 50. rokoch 20. storočia vystavoval pravidelne na medzinárodnom bienále v Benátkach, v roku 1957 na bienále v Sao Paulo, v roku 1958 získal na svetovej výstave v Bruseli striebornú medailu za reliéf Na brehu rieky. Zúčastnil sa na 9. bienále (1967) a 14. bienále (1977) medzinárodného umenia v Middelheime v Antverpách.

V 60. rokoch 20. storočia vytvoril dve súsošia Vďaka I a II (1963) pre bratislavský Slavín a plastiku Slovenská jar (1964) na hrobe Ľudovíta Štúra v Modre.

V roku 1964 získal Cenu Cypriána Majerníka a v roku 1967 bol menovaný národným umelcom.

Diela Jozefa Kostku sú zastúpené v Slovenskej národnej galérii, Národnej galérii v Prahe, Galérii mesta Bratislavy, Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Nitrianskej galérii v Nitre, v Západočeskej galérii v Plzni,  Moravskej galérii v Brne, Galérii výtvarného umenia v Zlíne, Pamätníku v Lidiciach, v Egyptskom múzeu v Káhire, Macedónskom múzeu v Skoplje, v Múzeu A. S. Puškina v Moskve, v Čsl. pamätníku v Osvienčime a v súkromnom majetku.

Umelecká pozostalosť viac ako päťdesiatročnej tvorby Jozefa Kostku zahrnuje stovky sôch – bronzy, drevo, tisíce kresieb, maľbu, keramiku a ilustráciu.